Welcome to the Blogsite of CESDEV-Nursing
Community Extension Services & Development
University of Cebu-Banilad College of Nursing!

This blogsite shall serve as your online access for information, updates, photo displays, videos, news, relevant links and other matters related to the programs and activities of UC Nursing CESDEV as well as other features that may be of peculiar interest and value to the University of Cebu community and the multitude of blog visitors.


KAYA NATIN 'TO! ( ONE MORE TIME )Kailangan nating bumangon
Kailangan nating umahon
Marami na ang naghihintay
Lumakad tayo ng sabay-sabay

Ilan na ang mga bagong bayani
Na dapat nating ipagbunyi
Panahon na para tayo’y kumilos
Tayo’y gagabayan ng Diyos
Kaibigan, kaya natin ito

Kaya natin ito, sama-sama tayo
Ating kapwa’y tulungan,
`wag natin pabayaan
`Di tayo susuko, tayo ay Pilipino
At kahit na anong pagsubok
sa atin ay dumating
Basta’t magkaisa tayo, kaya natin ito

Kaya natin ito, sama-sama tayo
Ating kapwa’y tulungan
wag natin pabayaan –
`Di tayo susuko, tayo ay Pilipino
At kahit na anong bagyo
sa atin ay dumating
Basta’t magkaisa tayo kaya natin ito

Sino pa ang aasahan
Kundi tayo-tayo rin
Gamitin natin ang pagkakataon
Upang tayo’y magtipon-tipon
Bayan natin ay isulong

Kaya natin ito, sama-sama tayo
Ating kapwa’y tulungan,
`wag natin pabayaan
`Di tayo susuko, tayo ay Pilipino
At kahit na anong pagsubok
sa atin ay dumating
Basta’t magkaisa tayo, kaya natin ito

Kaya natin ito, sama-sama tayo
Ating kapwa’y tulungan,
`wag natin pabayaan
`Di tayo susuko, tayo ay Pilipino
At kahit na anong bagyo
sa atin ay dumating
Basta’t magkaisa tayo, kaya natin ito
Kaya natin ito, kaya natin ito

Kayang-kaya ng bawat Pilipino.