Welcome to the Blogsite of CESDEV-Nursing
Community Extension Services & Development
University of Cebu-Banilad College of Nursing!

This blogsite shall serve as your online access for information, updates, photo displays, videos, news, relevant links and other matters related to the programs and activities of UC Nursing CESDEV as well as other features that may be of peculiar interest and value to the University of Cebu community and the multitude of blog visitors.


UC COMMUNITY SPONSORS MASS AT THE BASILICABato balani sa gugma, Sa daan tawo palangga.
KANAMO MALOOY KA UNTA NGA KANIMO NANGILABA

Dinhi sa siudad sa Sugbo ang matahum larawan.
Sa unang mga misionero, sa usang balay hipalgan.
Kanila ikaw nagpakitagikan da sa imong gugma.
KANAMO MALOOY KA UNTA NGA KANIMO NANGILABA

Giludhan ikaw gisimba niadtong mga kaparian
sa tanan nga katawhan sa mga ponoan nila
kay sa pagtan-aw kanimo Kristianos sila nahimo.
KANAMO MALOOY KA UNTA NGA KANIMO NANGILABA

Ang simbahan gipatindog niadtong mga tawhana
aron ang larawan nimo dunay usang puluyanan.
ug didto gihangyo nila nga kaluy-an nimo sila.
KANAMO MALOOY KA UNTA NGA KANIMO NANGILABA

Nangayo kami kanimo nga ang matahum mong larawan,
sa sulud sa kalag namo makahimong puluyanan,
kay sa tanan kinahanglan ikaw ang among dalangpan.
KANAMO MALOOY KA UNTA NGA KANIMO NANGILABA