Welcome to the Blogsite of CESDEV-Nursing
Community Extension Services & Development
University of Cebu-Banilad College of Nursing!

This blogsite shall serve as your online access for information, updates, photo displays, videos, news, relevant links and other matters related to the programs and activities of UC Nursing CESDEV as well as other features that may be of peculiar interest and value to the University of Cebu community and the multitude of blog visitors.


RIGHTS OF A CHILD

Mabuhay, magkaroon ng pangalan at nasyonalidad
To live, to have a name and nationality

Magkaroon ng pamilyang magmamahal at kakalinga
To have a family who will love and care for me

Mamuhay sa isang tahimik at kaayaayang kapaligiran
To live in a peaceful community and wholesome environment

Magkaroon ng sapat na pagkain at malusog at masiglang pangangatawan
To have adequate food and a healthy and active body

Mabigyan ng magandang edukasyon at mapaunlad ang potensyal
To obtain a good education and develop my potential

Bigyan ng mga pagkakataon upang maglaro at maglibang
To be given opportunities for play and leisure

Proteksyon mula sa pang-aabuso, pagsasamantala, kapabayaan, karahasan, at panganib
To be protected against abuse, exploitation, neglect, violence and danger

Ipangtanggol at bigyan ng tulong ng pamahalaan
To be defended and given assistance by the government

Malayang magpahayag ng pananaw
To be able to express my own views